hero

Career Opportunities at SJF Portfolio Companies

SJF Ventures
SJF Ventures
44
companies
966
Jobs

Service Lady

Perishable Shipping Solutions

Perishable Shipping Solutions

Binh Duong, Vietnam
Posted on Tuesday, June 4, 2024

Lineage is the world's largest temperature-controlled industrial REIT and logistics solutions provider, with a global network of over 400 facilities, spanning 25 countries across North & South America, Europe and Asia-Pacific.

Lineage là nhà cung cấp giải pháp hậu cần ủy thác đầu bất động sản công nghiệp với sự kiểm soát nhiệt độ lớn nhất thế giới, với mạng lưới toàn cầu gồm hơn 400 sở, trải dài trên 25 quốc gia trên khắp Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương

Working a Lineage is not just a job - it's an opportunity to innovate and put your mark on how food moves from the farm to dinner tables around the world. As a member of the Lineage team, you are a critical link in the food supply chain.

Tại Lineage, làm việc không chỉ một công việc - đó hội để đổi mới đặt dấu ấn của bạn vào cách thức thực phẩm di chuyển từ trang trại đến bàn ăn tối trên khắp thế giới. Là thành viên của Lineage, bạn một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

The Asia-Pacific region currently includes Australia, New Zealand, Vietnam, Sri Lanka and Singapore employing nearly 3000 team members.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện bao gồm Úc, New Zealand, Việt Nam, Sri Lanka và Singapore với gần 3000 nhân viên.

Service Lady - Nhân viên tạp vụ
Mô tả công việc:
  • Vệ sinh/ lau chùi các khu vực: văn phòng, nhà ăn, annex, nhà vệ sinh…
  • Chuẩn bị trà nước tiếp khách (nếu có).
  • Theo dõi/ kiểm tra danh sách nhân viên đi làm để báo cơm hàng ngày.
  • Theo dõi/ kiểm tra/ báo cáo danh sách nhân viên ăn cơm hàng ngày cho bộ phận nhân sự vào cuối tháng.
  • Theo dõi/ phát mì cho nhân viên đi làm vào ngày Lễ/ Chủ nhật.
  • Phát mì cho nhân viên vào cuối tháng và báo cáo lại bộ phận nhân sự.
Yêu cầu:
  • Sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
  • Trình độ không yêu cầu, nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc.
  • Cẩn thận, có tinh thần giữ vệ sinh chung cao.
  • Hợp tác tốt với đồng nghiệp và cấp trên.

Why Lineage?
Tại sao lại là Lineage?

Lineage is more than just a cold storage logistics business. We’re focused on being a vibrant, innovative and progressive employer where all our teams work safely, harmoniously and efficiently toward a common purpose - transforming the food supply chain to eliminate waste and help feed the world.

Lineage không chỉ một doanh nghiệp hậu cần về kho lạnh. Chúng tôi tập trung vào việc trở thành một nhà tuyển dụng năng động, sáng tạo tiến bộ, nơi tất cả các thành viên của chúng tôi làm việc an toàn, hài hòa và hiệu quả hướng tới một mục đích chung - chuyển đổi chuỗi cung ứng thực phẩm để loại bỏ chất thải và giúp nuôi sống thế giới.

Lineage is dedicated to building a diverse, inclusive and authentic work environment and encourages applicants from all backgrounds to apply.

Lineage xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, toàn diện, xác thực khuyến khích các ứng viên từ mọi nền tảng ứng tuyển việc làm


Benefits

Quyền lợi


Lineage provides safe, stable, reliable work environments, volunteer leave, employee assistance programme and growth opportunities. Other benefits include 13th month salary, bonuses, company provided lunch every day, 14 days of annual leave, annual company trip and healthcare perks.

Lineage cung cấp môi trường làm việc an toàn, ổn định, đáng tin cậy, tham gia các hoạt động tình nguyện có hưởng lương, chương trình hỗ trợ nhân viên và các cơ hội phát triển. Các phúc lợi khác bao gồm lương tháng thứ 13, tiền thưởng, bữa trưa do công ty cung cấp hàng ngày, 14 ngày nghỉ phép hàng năm, chuyến nghỉ mát công ty hàng năm và các phúc lợi tốt về chăm sóc sức khỏe.